با توجه به فراخوان شرکت‌های بورسی برای صدور صورت حساب الکترونیک از آبان ماه هنوز برخی شرکت‌های بورسی اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
Generated by Feedzy