رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مصمم هستیم با برنامه‌ریزی‌‏ به نظام مالیاتی پیشرو، مدرن و در تراز و استاندارد جهانی دست یابیم.
Generated by Feedzy