رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آمار و اطلاعات سازمان، تمکین مالیاتی پزشکان نسبت به سال‌های گذاشته افزایش داشته است.
Generated by Feedzy