زنجان- رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش سهم مالیات از افزایش سهم مالیات از بودجه جاری کشور در سال آینده به رقم 57 درصد خبر داد.
Generated by Feedzy