کارشناسان مالیاتی در یک نشست اعلام کردند که اخذ مالیات بر ثروت اعم از مالیات املاک و خودروهای لوکس است که اگر اجرایی شود می تواند باعث کاهش نابرابری و کمک بر اقتصاد کشور باشد.
Generated by Feedzy