یک اقتصاددان در واکنش به پیشنهاد معافیت مالیاتی ۳ میلیون از اصناف، می‌گوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد، این یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیم سیاسی است. در واقع قرار است با این تمهیدات، یک‌سری افراد را به گفته نماینده مردم قم، نظام‌دوست کرد.
Generated by Feedzy