ایلنا نوشت:رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به طور میانگین سالانه 9 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند یعنی طبق گزارش‌های سال گذشته هر کارمند مالیات تومان مالیات پرداخته‌است. این در حالی است که سایر مشاغل از کل مالیات ابراز شده از سوی 4 میلیون و 400 هزار نفر حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر هر کدام از این مشاغل ابراز کردند که سالانه 2 میلیون و 500 هزار تومان مالیات بپردازند.
Generated by Feedzy