داود منظور رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: فقط ۷ شرکت از ۵۰۰ شرکت دولتی در سامانه مالیاتی اطلاعات وارد کرده‌اند.
Generated by Feedzy