زنجان- رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه همه استعلام های مرتبط با مالیات به صورت برخط انجام می شود، گفت: سامانه دادسرای مالیاتی نیز از سال آینده الکترونیکی می شود.
Generated by Feedzy