ایسنا نوشت: در میان منابعی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود، مالیات خانه‌های لوکس با مصوبات مجلس به بندی بحث برانگیز تبدیل شد تا برای مدتی درآمد بیش از ۷۰۶ میلیارد تومانی که دولت از این محل برای خود پیش‌بینی کرده بود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به طوریکه نمایندگان ابتدا این خانه‌ها را معاف از مالیات اعلام کردند، سپس موضوع به کمیسیون تلفیق بازگشت و بعد نمایندگان مخالفت خود را با معافیت مصوب کردند.
Generated by Feedzy