تخفیفات فروش و تخفیفات خرید رو باید برای صورت معاملات فصلی وارزش افزوده به چه صورت ثبت بکنیم ؟

در معاملات فصلی (مثل خرید یا فروش ثبت میشه و تیک برگشت از خرید یا فروش میخوره). اما در ارزش افزوده خالص خرید یا فروش درج میشه.