مطابق قانون جدید، کدام درآمدها از پرداخت مالیات معاف می باشد ؟

1- درآمدهای موقوفات که در مسیرهای مشخص شده در قانون صرف می شود

2- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی

3- درآمد دفاتر گردشگری از محل جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عتبات عالیات

4- درآمد صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگزی، کارگری، کارمندی، دانشجویان و اتحادیه های آنان

5- درآمد آموزشی مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی و مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته

6- باشگاهها و موسسات ورزشی

7- فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی با مجوز وزارت فرهتگ و ارشاد اسلامی

8- درآمد ناشی از صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی و کشاورزی

9- درآمد صادرات فرش، کارگاه های صنایع دستی و شرکتها و تعاونی های وابسته

10- جهیزیه منقول و مهریه حتی غیرمنقول