نحوه گزارش قراردادها در معاملات فصلی چگونه است؟

قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات
نحوه گزارش قرار دادها در معاملات فصلی: 
 در صورتی که کارفرما ، فروشنده و یا دریافت کننده خدمات باشیم :
– موقع عقد قرارداد : باید اطلاعات قرار داد را ارسال و دیگر نیازی به درج اطلاعات در قسمت خرید نیست . فقط مبالغ پرداختی را ارسال میکنیم .
– موقع دریافت فاکتور از پیمانکار ، یا فروشنده ، در قسمت خرید اعلام میکنیم و در کادر مربوط به “نوع کالا  و خدمات” شماره قرارداد ذکر میشه.
 اگر پیمانکار و یا ارائه دهنده خدمات باشیم: 
– موقع عقد قرارداد : هیچ تکلیفی در خصوص ارسال اطلاعات قرار داد نداریم
– موقع صدور صورت وضعیت یا فاکتور: صورت وضعیت های تایید شده ، فاکتور خرید و دریافت خدمات را با اعلام شماره قرارداد در قسمت “نوع کالا و خدمات” را اعلام میکنیم.