حداقل حقوق و مزایا سال 1401 چقدر است؟

اعداد زیر بر اساس جدول ارائه شده توسط شورای عالی کار آورده شده است. توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:
ردیفشرح14001401درصد افزایش نسبت به سال 1400
1حداقل دستمزد روزانه885165139325057/4
2حداقل دستمزد ماهیانه265549504179755057/4
3حق مسکن ماهیانه4500000650000044/4
4حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)6000000850000041/7
5حق اولاد برای هر فرزند2655495417975057/4
6حق سنوات ماهانه (داشتن حداقل یک سال سابقه کار)1400000210000050
7مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار370549505679750053/3
8مجموعه افراد متاهل با یک فرزند 397104456307725053/4
9مجموعه افراد متاهل با دو فرزند 423659406725700053/7
10مجموعه افراد متاهل با 3/3 نفری419070946433117553/5
  • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (اعداد به ریال است)
  • مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
در سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ سبد معیشت کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای خانوارهای ۳.۳ نفری تعیین شده است. همچنین نرخ تورم طبق اعلام مرکز آمار، تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل ده درصد کاهش داشته است.