به چه حسابی هزینه گویند؟

به حسابی هزینه گفته میشود موقت و دارای ماهیت بدهکار ، که مخارج مصرفی در آن ثبت میگردد و

 این حساب را میتوان به چند گروه تقسیم کرد:
 انواع هزینه ها:
 1-هزینه های مالی و اداری
 2- هزینه های توزیع و فروش
 3- هزینه های مالی
 4- هزینه های استهلاک اموال
 الف – تعدادی از هزینه های اداری و عمومی :
 هزینه آب و برق و گاز
 هزینه پست و تلفن و تلگراف
 هزینه ایاب و ذهاب و پیک
 هزینه آبدارخانه و پذیرایی
 هزینه ملزومات مصرفی و نوشت افزار
 هزینه حقوق و مزایای کارکنان
 ب – تعدادی از هزینه های توزیع و فروش :
 هزینه حمل و نقل
 هزینه انبار داری
 هزینه پورسانت و بازار یابی
 هزینه بسته بندی
 هزینه آگهی و تبلیغات
 ج – تعدادی از هزینه های مالی  :
 هزینه حسابداری و حسابرسی
 هزینه بهره های بانکی و غیره
 هزینه کارمزدهای بانکی
 هزینه جرائم بانکی و غیر بانکی
 هزینه مشاوره های مالی
 د – تعدادی از هزینه های استهلاک اموال :
 هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
 هزینه استهلاک وسایط نقلیه
 هزینه استهلاک ماشین آلات ( ابزارآلات)
 هزینه استهلاک ساختمان
 قابل ذکر است در شرکت های تولیدی و صنعتی هزینه های ذیل اضافه میگردد :
 الف – هزینه مستقیم تولید
 ب – هزینه سربار تولید
 هزینه ها معمولا به دو صورت انجام میشود  :
  نقدی        و      غیر نقدی
 مثال هزینه های نقدی :
 هزینه پیک            10000 ریال
 صندوق        10000 ریال
 مثال برای هزینه غیر نقدی :
 هزینه حقوق و مزایای کارکنان       20000000 ریال
 حقوق پرداختنی      20000000 ریال
 مهم :
 گاهی اوقات بصورت اشتباه مبلغ بیشتری بابت هزینه پرداخت گردیده که می بایست عودت گردد و با توجه به اینکه حساب هزینه به هیچ وجه نباید بستانکار گردد پس میبایست در حساب درآمدها ، حساب جدیدی تحت عنوان درآمد های برگشت از هزینه ایجاد نموده و حساب مربوطه بستانکار گردد .
 صندوق           300000 ریال
 درآمد برگشت از هزینه       300000 ریال
  شرح سند :  بابت برگشت اشتباه در پرداخت هزینه …… در سند