تسعیر نرخ ارز چیست ؟

برای اینکه بدانید تسعیر نرخ ارز چیست به مثال زیر توجه فرمایید :
شرکت A یک شرکت داخلی می باشد.
شرکت B یک شرکت خارجی می باشد.
شرکت A فروش کالا با نرخ ارز 1000 دلار با شرکت B به صورت نسیه انجام می دهد. در تاریخ انجام معامله نرخ دلار 30000 ریال بوده است. ثبت این معامله ارزی در دفاتر حسابداری شرکت A به شکل زیر خواهد بود :
حساب دریافتی شرکت B : 30،000،000
فروش : 30،000،000
بابت فروش کالا به شرکت B 1000 دلار
در صورت تغییر نرخ ارز ، تسعیر ارز در حسابداری به صورت زیر ثبت می شود :
در ادامه مثال معامله شرکت A و B در تاریخی که تسعیر ارز ثبت شد ، نرخ ارز 35000 ریال بوده است. چون که فروش در ترازنامه حساب دریافتی ثبت می شود و حساب دریافتی جزء اقلام پولی در نظر گرفته شده است ، بنابراین باید با تاریخ ترازنامه ، مجدد تسعیر محاسبه شود.
5000000 = (3000 – 35000 ) * 1000
اگر شرکت A قصد تسویه حساب داشته باشد با محاسبه تسعیر جدید باید 5000000 ریال بیشتر پرداخت کند و به شکل زیر در اسناد حسابداری ثبت می شود :
حساب دریافتی شرکت  A 5000000
سود ( زیان ) ناشی از تسعیر ارز 500000