تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل بر عهده کیست؟

_  برای تعیین و شناسایی سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، کمیته‌ای ۸ نفره در وزارت کار و اموراجتماعی تشکیل شده است که سازمان تأمین اجتماعی یک نماینده در بخش بیمه‌ای و یک نماینده در بخش درمانی این کمیته دارد.

_  بیمه‌شدگان و کارفرمایان متقاضی که گمان می‌برند مشاغل آنها سخت و زیان‌آور است می‌توانند مراجعه کنند و فرم درخواست خود را ارائه دهند تا در کمیته مورد بررسی قرار گیرد.
_  کمیته استانی مربوط به شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در اداره‌کل کار و اموراجتماعی استان یا سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای تشکیل می‌شود و ریاست آن برعهده مدیرکل کار است.
_  اعضای این کمیته ۸ نفر است و روند کار بدین صورت است که پس از آنکه کارهای مقدماتی در اداره کار صورت گرفت و کارشناسان نظر کارشناسی خود را ارائه دادند، به محل کارخانه یا واحد متقاضی مراجعه و تمام جوانب را بررسی می‌کنند.