تفاوت مناقصه و مزایده چیست؟

مناقصه
مناقصه یعنی واگذاری کار یا پروژه ای به شخص یا شرکت طی آگهی با کمترین هزینه و قیمت.مثلا وزارت راه برای ساخت جاده مناقصه برگزار میکنه چند تا شرکت راهسازی و مهندسی در مناقصه شرکت می کنند قیمت، هزینه و شرایط رو اعلام می کنند وزارت راه بررسی میکنه یک شرکتی رو انتخاب میکنه که با کمترین قیمت و هزینه کار رو تحویل بدهند.
مزایده
مزایده یعنی فروش اموال،زمین،کالا و اجناس طی آگهی به بالاترین پیشنهاد قیمت فروش .مثلا بانک چند تا از ساختمان یا خودروهاش که مازاد بر نیازه از طریق مزایده به فروش میگذارد شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی رو به بانک اعلام می کنند و بانک به بالاترین پیشنهاد میفروشه.
فرق مناقصه و مزایده:
فرق مناقصه و مزایده در قیمت می باشد در مناقصه به کمترین قیمت و هزینه ولی در مزایده به بیشترین قیمت.