شروط ثبت فاکتور به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی چیست؟

در ثبت فاکتور به صورت تجمیعی فاکتورهای خرید و فروش بدون شناسه ملی یا کد اقتصادی است. ثبت فاکتور به صورت تجمیعی به شرط زیر است:
  • خریدها از اشخاص حقیقی باشد.
  • در قالب تجمیعی نمی‌توانیم فاکتور خرید از شرکت‌ها را ثبت کنیم.
  • حد نصاب معاملات کوچک را رعایت کنیم.
– اگر دو فاکتور خرید از یک شخص حقیقی داشته باشیم که مبلغ هر کدام از آن‌ها زیر حد نصاب باشد و در صورتی که جمع شوند مبلغشان بالای حد نصاب برود نمیتوان فاکتورها را به صورت تجمیعی ثبت کرد. باید برای هر فاکتور یک رکورد جداگانه ثبت کنیم.