فروشندگان و خریداران پایان نامه مشمول مجازات حبس می‌شوند؟

لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تصویب شد. _ فروش پایان نامه از این به بعد ممنوع شد وبر این اساس هم کسانی که آثار علمی را می فروشند و هم کسانی که آن را می خرند یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می کنند مشمول مجازات خواهند شد. _ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: با این افراد به شدت برخورد قانونی شده و حتی مجازات حبس برای آنها پیش بینی شده است. _ هم فروشندگان پایان نامه و هم دانشجویان مشمول مجازات حبس می شوند.