مدارک لازم برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط ممیز مالیاتی چیست؟

1-دفاتر روزنامه و کل
2-تراز آزمایشی قبل از بستن و بعد از بستن حساب‌های موقت
3-جدول گردش مواد و موجودی ها
4-اسناد حسابداری
5-مدارک بهای تمام شده شامل مواد، تسهیم دستمزد و سربار
6-گزارشات 3 ماهه معاملات فصلی
7-صورت خلاصه جمع لیست‌های حقوق 12 ماهه
8-جدول محاسبات استهلاک
9-واردات یا صادرات در صورت وجود
10-صورت مغایرت بانکی