آخرین بخشنامه های مالیاتی

شماره 210/21469/ص

تاریخ 1401/09/30

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، برای رعایت مفاد آن ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره : 268/21480/ص

تاریخ: 1401/09/30

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت ‌های معتمد ارائه ‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، سومین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده ‌پردازی معتمد تیس» به شماره ثبت 594027 در تاریخ 1401/09/30 به منظور ارائه خدمات در حوزه ‌هایی چون نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان در جریان اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌ توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه ‌های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌ رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند.

 

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 210/21406/ص

تاریخ: 1401/09/29

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت “حداکثر مبلغ برآورد اولیه”، از بند 4 بخشنامه شماره 35481 مورخ 1381/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی (از تاریخ  تصویب)، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 214/62620/د

تاریخ 1401/09/29

 مدیران محترم دادرسی مالیاتی

با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرائی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیر حضوری (وفق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده‌ (203) و ماده‌ (208) ق.م.م و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند (3) ماده (2) اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25)، به آگاهی می­رساند:

بر اساس ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم، آراء هیأت­های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر آنکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی براساس ماده (203) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره‌های آن، از طرف مأموران مالیاتی یا مودی، به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس، قانونگذار استثنائی در روند قطعیت آراء بدوی ابلاغی به شیوه­های مختلف، در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات ‌تبصره­های ماده‌ (203) و ماده‌ (208) قانون مالیات­های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است.

باتوجه به توضیحات فوق، قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت­های حل اختلاف موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت­های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدید نظر نمی­باشد.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

شماره: 200/18077/ص

تاریخ: 1401/08/28

 

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور ;”کلیه هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است.”

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/53626/د

تاریخ: 1401/08/28

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

«فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌ نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب ‌نامه شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌ شود.

لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

فهرست مصادیق:

1- ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ‌ها، پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ‌ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین­ المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه‌ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه‌ ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌ ها و نهادها و شرکت‌ های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی.

2- طرح‌ های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت ‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی.

3- ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه‌ های علمی ایران (شاعا).

4- ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ ها، پروژه ‌ها و فعالیت‌ های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌ المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی.

5- تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه‌ های علمی و فناورانه، رصد و دیده­ بانی، سیاست­گذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه­ های دانش ­بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه­ های نوظهور و بدیع، پروژه­ های غیرصنعتی، آینده­ پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ‌ها و مراکز علمی و شرکت ­های دانش ­بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت­ های مطالعاتی، تعالی، ارائه­ های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی.

6- فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ ها و کارخانجات که در جهت بهره ­مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

دوره‌ های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ های تأمین نیاز تولیدکنندگان.

فعالیت‌ های آموزشی انجام شده در قالب برون ­سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ­ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت.

خدمات آموزشی ـ پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه‌ های فنی وحرفه‌ای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ‌ای بخش دولتی.

7- تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی)

مربی­ گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی.

ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه‌ های علمیه

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 210/17936/ص

تاریخ: 1401/08/25

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28; برای رعایت مفاد دادنامه مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مفاد دادنامه شماره 1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 و نقض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28 صادر شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیر الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مورد تأیید قرار گرفته است.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 268/52260/د

تاریخ 1401/08/22

اداره کل امور مالیاتی…

با عنایت به پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از شصت هزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ 1401/08/22 و درج آن ها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی)، ضروریست به جهت اجرای مقررات تبصره بند (ب) ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: “مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.” و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورتحساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گردد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/52232/د

تاریخ: 1401/08/22

 

ادارات کل امور مالیاتی…

 

نظر به اجرایی شدن قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به نامه شماره 49601/268/د مورخ 1401/08/11 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور اجرای کامل و صحیح قانون، ضروری است موارد زیر در دستور کار آن اداره کل قرار گرفته و با پیگیری و نظارت لازم نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت هفتگی به مرکز یاد شده گزارش نمایید.

1- تاکید بر صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای مودیان مشمول اولین فراخوان آن اداره کل (شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و از تاریخ 1401/10/01 برای مشمولین مرحله دوم فراخوان (شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)

2- نظارت و پیگیری نحوه عمل مودیان در رعایت قانون یاد شده

3- برقراری ارتباط مستمر و ارائه راهنمایی های لازم و رفع ابهامات احتمالی (در صورت استعلام اشخاص یاد شده لازم است پاسخ مربوطه در حداقل زمان ممکن تهیه و ارسال شود)

4- اعلام موارد عدم رعایت قانون از سوی مودیان آن اداره کل

5- تشریح آثار مالیاتی عدم رعایت قانون با تاکید بر جرایم موضوع ماده 22 قانون موصوف و عدم اعتبار صورت حساب های فروش صادره خارج از سامانه مذکور از تاریخ های مدنظر

6- در صورت وجود هر گونه ابهام فنی مالیاتی، انجام استعلام ابهامات از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

7- در صورت وجود هر گونه ابهام اجرایی، انجام استعلام ابهامات از معاونت درآمدهای مالیاتی

بدیهی است در راستای بندهای 6 و 7 فوق، معاونت های مذکور موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات حداکثر ظرف دو روز کاری خواهند بود.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/45

تاریخ: 1401/08/21

ادارات کل امور مالیاتی

احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01، به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود:

ماده 7 ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

ماده 11 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 15  اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

 

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: 1401/05/29

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

شماره: 214/51547/د

تاریخ: 1401/08/18

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران

همان­ گونه که مطلع می­ باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می­رود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود.

نظر به این­که امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می­تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ­گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­ های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می ­شود هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم به درخواست­ های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

شماره: 200/51368/د

تاریخ: 1401/08/17

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962هـ مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد:

«در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود».

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/51330/د

تاریخ: 1401/08/17

ادارات کل امور مالیاتی

به‌ موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور  نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/43

تاریخ: 1401/08/15

کد سند: س-م/ مواد 147-148/ 1401/ 43

 

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 90355/ت60068هـ مورخ 1401/05/29 هیأت محترم وزیران و ماده (6) آن به ترتیب زیر: «برای آن دسته از دستگاه­های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آن­ها به صندوق­ ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه­ های قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود»، برای اجرا ارسال می شود.

بنابراین مبالغ پرداختی دستگاه­های اجرایی و شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و پیوست های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یاد شده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می­گیرد.

 

داود منظور

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/1401/44

تاریخ: 1401/08/15

کد سند: م/ مواد 79، 147، 169، 219/ 1410 / 44

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد:

چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده ­کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن و آنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: 

مدت اجرا: مطابق دستورالعلمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/48955/د

تاريخ: 1401/08/09

ادارات کل امور مالياتي

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هيأت محترم وزيران درخصوص فهرست مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه ‌خام موضوع بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي باشد، جهت اجرا ارسال مي‌شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 230/49206/د

تاريخ: 1401/08/09

مديران کل محترم امور مالياتي

در راستاي گسترش دامنه برون سپاري اخذ ماليات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمي، ايجاد زيرساخت لازم براي صدور برخط گواهي مالياتي براي املاک با کاربري هاي مختلف، در دستور کار سازمان قرار گرفت و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با به روز آوري سامانه مربوط، مرحله جديدي از اين طرح اجرايي شده است. در اين مرحله؛ امکان ارسال استعلام الکترونيکي براي نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني املاک با کاربري‌هاي غير مسکوني غير تجاري (شامل اداري، آموزشي، صنعتي، کشاورزي و ….) فراهم شده است. بنابراين در حال حاضر محدوديت ارسال استعلام الکترونيکي صرفاً براي املاک تجاري برقرار است. شايان ذکر است چنانچه بر مبناي اظهار خريدار يا فروشنده، مشخص شود در مورد املاک غير مسکوني غير تجاري (اداري، آموزشي، صنعتي و….) وجوهي بابت حق واگذاري محل پرداخت شده است، دفتر اسناد رسمي مربوط مي بايست خريدار را جهت محاسبه و مطالبه ماليات حق واگذاري به اداره امور مالياتي ذيربط ارجاع نمايد.

علاوه بر گسترش کاربري هاي مشمول طرح برونسپاري، با انجام اصلاحاتي در سامانه و فرآيندهاي مربوط، موارد ذيل نيز به دامنه اجراي طرح افزوده شده و در اين موارد نيز امکان صدور برخط گواهي مالياتي فراهم شده است:

  • نقل و انتقال اعياني املاک (در مواردي که عرصه املاک منتقل نشده و صرفاً موضوع نقل و انتقال اعياني املاک است)
  • نقل و انتقال منضمات ساختمان (شامل انباري و پارکينگ)
  • تنظيم اسناد رهني (در مورد املاک با کاربري غير تجاري)
  • به منظور رفع ابهامات احتمالي و وحدت رويه، براي املاک اوقافي نيز گزينه مجزايي در سامانه ثبت در نظر گرفته شده است.

به پيوست آخرين ويرايش “راهنماي دفاتر اسناد رسمي براي استعلام گواهي مالياتي نقل و انتقال املاک”  ارسال مي‌‌‌شود. مقتضي است ضمن مطالعه دقيق راهنماي مذکور؛ هماهنگي‌هاي لازم با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بعمل آمده و به منظور ارسال استعلام‌هاي نقل و انتقال املاک مذکور، آموزشهاي لازم به دفاتر اسناد رسمي ذيربط ارائه شده و پشتيباني لازم از سامانه الکترونيکي بعمل آيد.

گسترش دامنه برون سپاري استعلام الکترونيکي گواهي نقل و انتقال املاک موضوع ماده 187 ق.م.م شامل استعلام الکترونيکي مواردي نظير نقل و انتقال در قالب صلح، هبه، فسخ و اقاله و … در دست طراحي و پياده سازي است و زمان و ترتيبات اجرايي آن متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

 

محمد تقي پاکدامن

معاون درآمدهاي مالياتي

شماره: 210/15859/ص

تاريخ:1401/08/03

 

مديران کل محترم امور مالياتي

 

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، متضمن ابطال کلمه «مي تواند» در ماده 6 آئين نامه اجرايي بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 115266/ت58791 هـ مورخ 1400/09/28  هيأت وزيران براي رعايت مفاد رأي مذکور،به پيوست ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

شماره: 210/15851/ص

تاريخ: 1401/08/03

مديران کل محترم امور مالياتي

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401/07/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن ابطال  عبارت «به استثناي ماست طعم دار» از نامه شماره 217/232/ص مورخ 1401/01/14 دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي از تاريخ تصويب براي رعايت مفاد آن ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

ماره: 1401/1091440

تاريخ: 1401/08/01

 

بخشنامه هاي گمرکات اجرائي

پيرو بخشنامه شماره  281/1400/1482369  مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافيت ماليات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده، و پيرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالياتي کشور طي شناسه اتوماسيون 10816995 درخصوص بارگذاري فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در تارنماي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir  و  با عنايت به مکاتبات متعدد اين دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهاي جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکيک فاقد توليد مشابه داخلي/ کمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار/ داراي توليد مشابه داخلي)، و به منظور جلوگيري از تأخير و توقف کالاهاي مرتبط با سلامت جامعه و جلوگيري از ضرر و زيان برخي صاحبان کالا در تعلق جرايم ماده (108) قانون امور گمرکي ناشي از عدم اطلاع آنها از نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاي وارده و اظهاري (عدم اطلاع از معافيت کامل يا معافيت 3% و پرداخت 6% يا عدم شمول معافيت و پرداخت 9% ماليات بر ارزش افزوده) در زمان تنظيم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نيز با توجه به اقدام غير منتظره سازمان ياد شده و بدون اطلاع اين دفتر در درج کامنت بابت ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده و در نتيجه سردرگمي گمرکات اجرايي و کارشناسان و مسئولين بررسي کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي مزبور تا اطلاع ثانوي به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

الف- لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي:

1- چنانچه کالاي وارده اظهاري در فهرست بارگذاري شده سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذيل اقدام گردد:

الف- در صورت درح کامنت «فاقد توليد مشابه داخلي» از سوي سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافيت کامل نه درصد (%9) مي گردد.

ب- در صورت درج کامنت «کمبود توليد داخل نسب به نياز بازار»، کالا مشمول پرداخت ماليات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافيت شش درصد (%6) مي باشد.

ج- در صورت درج کامنت «داراي توليد مشابه داخلي» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) ماليات و عوارض بوده و مشمول معافيت نمي باشد.

2- چنانچه کالاي وارده اظهاري در فهرست بارگذاري شده سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)مي باشد.

ب) انواع دارو و واکسن انساني:

در مورد انواع دارو و واکسن انساني مطابق روال گذشته قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذيل اقدام گردد:

1- در صورت درج کامنت «فاقد توليد مشابه داخلي» از سوي سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافيت کامل نه درصد (%9) مي گردد.

2- در صورت درج کامنت «کمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار»، کالا مشمول پرداخت ماليات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافيت شش درصد (%6)  مي باشد.

4- در صورت درج کامنت «داراي توليد مشابه داخلي»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) ماليات و عوارض بوده و مشمول معافيت نمي باشد.

-بديهي است به محض دريافت فهرست کالاهاي مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذيل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسيد.

-ضمناً به پيوست آخرين فايل برگرفته از تارنماي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهاي لوازم مصرفي درماني جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

علي وکيلي

مدير کل دفتر واردات

شماره: 200/46406/د

تاريخ: 1401/07/30

مديران کل محترم امور مالياتي

پيرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگي بدهي‌هاي مالياتي موضوع تبصره ماده 130 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 مقرر مي‌دارد:

حسب موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، آن دسته از بدهي‌هاي مالياتي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل ميليون ريال براي هر مودي بخشوده شده است. هم‌چنين بخشودگي جرايم موديان مزبور تا صددرصد به مديران کل محترم امور مالياتي ذي‌ربط تفويض مي‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي نسبت به اختتام پرونده موديان با شرايط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پايان آذر ماه طبق فرم اکسل پيوست (ارقام به ريال و از هرگونه تغيير در فرم پيوست خودداري گردد) به معاونت درآمدهاي مالياتي اعلام نمايند.

شايان ذکر است مودياني که بدهي مالياتي سال‌هاي قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل ميليون ريال باشد در صورت پرداخت بدهي مالياتي مازاد بر سقف مزبور از شرايط ياد شده بهره‌مند خواهند شد.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 200/15519/ص

تاريخ: 1401/07/27

 ادارات کل امور مالياتي

پيـرو نامه شمـاره 12234/200/ص مـورخ 1400/10/26، به پيوست فهرست شرکت‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري توليد نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پايان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، براي اجرا با رعايت ساير مقررات مربوطه ارسال مي‌شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 268/46077/د

تاريخ: 1401/07/27

مديران کل محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي استانها

با عنايت به اينکه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس از تاريخ 1401/08/01 در راستاي اجراي قانون پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه موديان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحساب­هاي صادره توسط موديان موردنظر، سامانه­اي جهت دريافت فايل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ ماليات بر ارزش افزوده توسط اين مرکز طراحي و پياده­سازي گرديد، اين سامانه در نشاني هاي:

stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir   قسمت “سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي”،   بخش “ساير خدمات الکترونيکي” قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت داراي يک شناسه کالا/خدمت اختصاصي مي­باشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصي مي­توان از شناسه کالا/خدمت عمومي آن جهت درج در صورتحساب الکترونيکي استفاده نمود. با عنايت به اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاع رساني لازم به شرکت­هاي فراخوان شده در اين خصوص انجام گردد.

 

محمد برزگري

رئيس مرکز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

شماره: 270/46250/د

تاريخ: 1401/07/27

اداره امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي استانها

همانطور که آگاهي داريد در راستاي اجراي تبصره 4 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي پنج ‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌ شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي کشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي کشور کند.

لذا با توجه به تغيير رويه رفع محدوديت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جديدي در سامانه مديريت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحي و با شماره مجوز 122 در اختيار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدوديت در درگاه ملي خدمات الکترونيک توسط مؤديان، همکاران ادارات مي توانند در سامانه مذکور در بخش مديريت سيستم کارتابل مرتبط با رفع محدوديت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبني بر رفع محدوديت درخواست عنوان شده اعلام نمايند.

همچنين جهت سهولت دسترسي به ابزار مذکور، همکاران مي توانند پس از جستجوي مؤدي مورد نظر از طريق جستجوي هوشمند، در شناسنامه سيستمي نيز به اين ابزار دسترسي داشته باشند، در اين قسمت امکان رفع محدوديت توسط ادارات  بدون اينکه مؤدي درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد.

شايان ذکر است با توجه به اينکه مسئوليت اعمال رفع محدوديت، به عهده کاربر اعمال کننده مي باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالياتي آنها را در شناسنامه مودي و در قسمت اسناد پيوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضيحات لازم در اين خصوص مي بايست در قسمت پيام ها/يادداشت ها ثبت نمايند.

 

افشين خدامرادي

معاون فناوري هاي مالياتي

شماره:210/15429/ص

تاريخ: 1401/07/27

مديران کل محترم امور مالياتي

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ابلاغي به شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي)  از تاريخ تصويب براي رعايت مفاد  رأي ياد شده، به پيوست ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

شماره: 200/15517/ص

تاريخ: 1401/07/27

ادارات کل امور مالياتي

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون واگذاري مالکيت مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب موضوع تصويب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هيأت محترم وزيران براي اجرا ابلاغ مي شود.

بر اساس ماده 11 آيين نامه اجرايي مذکور، ماليات ارزش اموال و دارايي هاي انتقال يافته به شرکت ‌هاي آب و فاضلاب استاني از متوليان قبلي و همچنين از محل طرح هاي عمراني غيرانتفاعي و نيز مبلغ حاصل از اجراي ماده (33) قانون در مورد طرح هاي عمراني انتفاعي که به شرکت آب و فاضلاب استاني منتقل شده يا مي شود، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

الف- تعاریف

1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران.

ب- فرآیند اجرایی

1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد.

2- سپاه پاسداران انقلاب  اسلامی(ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود.

تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود.

4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید.

5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد.

-6سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم  قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

 

        سرلشکر پاسدار حسین سلامی                                                       داود منظور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی                        رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/42

تاریخ: 1401/07/27

کد سند: الف-س/ قانون بودجه سال 1401/ 1401 / 42

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: –

مدت اجرا: پایان سال 1401

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 212/45921/د

تاریخ: 1401/07/26

مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران

 

به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و… ارسال می ­گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید.

 

حسین تاجمیر ریاحی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

شماره 268/15390/ص

تاریخ 1401/07/26

 

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره 268/15391/ص

تاریخ 1401/07/26

 

 مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالیاتی، فنی و غیر مالیاتی صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می‌توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند.

 

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره 268/15393/ص

تاریخ 1401/07/26

مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

 

با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و بر‏گزار گردید.

این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود:

 1- شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول)

 2- شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول)

 3- شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم)

 4- شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم)

شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 230/45026/د

تاریخ: 1401/07/24

 

مدیرکل محترم امور مالیاتی 

پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود.

مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ تائیدیه­های مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند.

 

محمد تقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 200/1401/38

تاریخ: 1401/07/23

ادارات کل ماور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره 210/15107/ص

تاریخ 1401/07/23

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره: 200/1401/40

تاریخ: 1401/07/23

کد سند: م/ تصبره ماده 130/ 1401/ 40

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود:

 -1مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد .

 -2مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 

تاریخ اجرا: 1401/07/04

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/1401/39

تاریخ: 1401/07/23

ادارات کل امور مالیاتی

درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشند.

2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود.

هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود.

4- کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و … نخواهد بود.

5- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1400

مدت اجرا: عملکرد سال 1400

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره 1401/1032217

تاریخ 1401/07/20

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر:

«سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

– شایان  ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

 

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات

شماره: 200/1401/37

تاریخ: 1401/07/19

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: از تاریخ لازم الاجراشدن قانون جهش تولید دانش بنیان (1401/03/21)

مدت اجرا: 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 230/44149/د

تاریخ: 1401/07/19

ادارات کل امور مالیاتی

 با عنایت به عملیاتی شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بر مبنای اختیارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدودیت‌ زمانی مذکور در ماده (246) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذیل در خصوص اوراق دعوت به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال شده است:

«چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیأت، کمتر از (25) روز باشد، برای اطمینان از رعایت مهلت تعیین شده در ماده (246) ق.م.م، برگه  مذکور به طور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می‌بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم می‌باشد.»

با عنایت به اهمیت موضوع، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع‌ رسانی گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی که مشمول مقررات فوق می شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فیزیکی برگه ها انجام پذیرد.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 210/14855/ص

تاریخ: 1401/07/19

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

  به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 210/21469/ص

تاریخ 1401/09/30

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401/07/19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، برای رعایت مفاد آن ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره : 268/21480/ص

تاریخ: 1401/09/30

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت ‌های معتمد ارائه ‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، سومین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده ‌پردازی معتمد تیس» به شماره ثبت 594027 در تاریخ 1401/09/30 به منظور ارائه خدمات در حوزه ‌هایی چون نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات این صورتحساب ‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان در جریان اجرای قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌ توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه ‌های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌ رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند.

 

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/18077/ص

تاریخ: 1401/08/28

 

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی مذکور ;”کلیه هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است.”

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/53626/د

تاریخ: 1401/08/28

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

«فهرست مصادیق خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی» موضوع تبصره (1) ماده (2) آیین‌ نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مربوط به تصویب ‌نامه شماره 134432/ت59382هـ مورخ 1400/10/28 که طی نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/08/10 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، به شرح زیر برای اجرا ارسال می‌ شود.

لازم به ذکر است صرفا ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌ صلاح، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

فهرست مصادیق:

1- ارائه خدمات پژوهشی در قالب طرح ‌ها، پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مطالعاتی و پژوهشی، علمی، فناوری، نوآوری، نمونه سازی، مشاوره ‌ای و آینده پژوهی در سطح ملی و بین­ المللی توسط اعضای هیأت علمی،پژوهشگران،دانشگاه‌ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه‌ ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای فناوری مستقر در پارک‌ های علم و فناوری و مراکز رشد دارای مجوز و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دستگاه‌ ها و نهادها و شرکت‌ های دولتی، غیر دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی.

2- طرح‌ های توجیهی، مطالعات اقتصادی و آمایشی مرتبط با فعالیت ‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌ ها مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی.

3- ارائه یا دریافت خدمات پژوهشی توسط دانشگاه­ ها، مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش و فناوری، پژوهشگاه ‌ها و موسسات و مراکز پژوهشی و انجمن‌ های علمی در حوزه شبکه علمی کشور، خدمات سامانه پردازش سریع (HPC)، خدمات آزمایشگاهی مرتبط با شبکه آزمایشگاه‌ های علمی ایران (شاعا).

4- ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ ها، پروژه ‌ها و فعالیت‌ های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌ المللی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی.

5- تمامی خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی در زمینه‌ های علمی و فناورانه، رصد و دیده­ بانی، سیاست­گذاری صنعتی، در حوزه علوم انسانی، پروژه­ های دانش ­بنیان و حمایت از تحقیقات، پروژه­ های نوظهور و بدیع، پروژه­ های غیرصنعتی، آینده­ پژوهی، استانداردسازی دفاعی، همکاری با دانشگاه ‌ها و مراکز علمی و شرکت ­های دانش ­بنیان، مدیریت دانش، ستاپ، فرصت­ های مطالعاتی، تعالی، ارائه­ های دفاعی، تاریخ شفاهی ودجا، معاهدات و روابط دفاعی، دفاعی و نظامی.

6- فعالیت اماکن ورزشی در فضاهای کارگاه‌ ها و کارخانجات که در جهت بهره ­مندی کارگران آن واحد مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

دوره‌ های آموزشی برگزار شده توسط اتحادیه ‌ها و تعاونی‌ های تأمین نیاز تولیدکنندگان.

فعالیت‌ های آموزشی انجام شده در قالب برون ­سپاری توسط مراکز آموزش فنی و حرفه ­ای و سایر موسسات و مراکز آموزشی واجد صلاحیت.

خدمات آموزشی ـ پژوهشی و سنجش مهارت ارائه شده در مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی بخش غیردولتی، آموزشگاه‌ های فنی وحرفه‌ای آزاد بخش غیردولتی و مراکز فنی و حرفه ‌ای بخش دولتی.

7- تدریس در مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و بهداشتی (فیزیکی و مجازی)

مربی­ گری امور پژوهشی، فرهنگی، ورزشی، تهذیبی، تربیتی، ترویجی و بهداشتی.

ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی به دستگاه‌ ها و نهادهای دولتی، خصوصی و حوزه‌ های علمیه

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 210/17936/ص

تاریخ: 1401/08/25

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28; برای رعایت مفاد دادنامه مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مفاد دادنامه شماره 1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 و نقض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28 صادر شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیر الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مورد تأیید قرار گرفته است.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره 268/52260/د

تاریخ 1401/08/22

اداره کل امور مالیاتی…

با عنایت به پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 در فراخوان اول برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و تداوم اجرای آن با فراخوان های آتی و با توجه به ارسال بیش از شصت هزار صورتحساب به سامانه مودیان تا تاریخ 1401/08/22 و درج آن ها در کارپوشه خریداران (فعالان اقتصادی)، ضروریست به جهت اجرای مقررات تبصره بند (ب) ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه: “مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب مربوط می باشد.” و با عنایت به آثار مالیاتی موضوع به ویژه از حیث مالیات خرید (اعتبار مالیات بر ارزش افزوده) و مالیات های مستقیم، دستور فرمایید به طریق مقتضی و مناسب موضوع لزوم مراجعه خریداران (اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل) به سامانه مودیان، بررسی و عکس العمل نسبت به صورتحساب های اعمال شده در کارپوشه، به مودیان آن اداره کل اطلاع رسانی و تاکید گردد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 200/52232/د

تاریخ: 1401/08/22

 

ادارات کل امور مالیاتی…

 

نظر به اجرایی شدن قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان و لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و باتوجه به نامه شماره 49601/268/د مورخ 1401/08/11 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور اجرای کامل و صحیح قانون، ضروری است موارد زیر در دستور کار آن اداره کل قرار گرفته و با پیگیری و نظارت لازم نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت هفتگی به مرکز یاد شده گزارش نمایید.

1- تاکید بر صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان از تاریخ 1401/08/01 برای مودیان مشمول اولین فراخوان آن اداره کل (شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و از تاریخ 1401/10/01 برای مشمولین مرحله دوم فراخوان (شرکت های دولتی و اشخاص موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)

2- نظارت و پیگیری نحوه عمل مودیان در رعایت قانون یاد شده

3- برقراری ارتباط مستمر و ارائه راهنمایی های لازم و رفع ابهامات احتمالی (در صورت استعلام اشخاص یاد شده لازم است پاسخ مربوطه در حداقل زمان ممکن تهیه و ارسال شود)

4- اعلام موارد عدم رعایت قانون از سوی مودیان آن اداره کل

5- تشریح آثار مالیاتی عدم رعایت قانون با تاکید بر جرایم موضوع ماده 22 قانون موصوف و عدم اعتبار صورت حساب های فروش صادره خارج از سامانه مذکور از تاریخ های مدنظر

6- در صورت وجود هر گونه ابهام فنی مالیاتی، انجام استعلام ابهامات از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

7- در صورت وجود هر گونه ابهام اجرایی، انجام استعلام ابهامات از معاونت درآمدهای مالیاتی

بدیهی است در راستای بندهای 6 و 7 فوق، معاونت های مذکور موظف به پاسخگویی به سوالات و ابهامات حداکثر ظرف دو روز کاری خواهند بود.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/45

تاریخ: 1401/08/21

ادارات کل امور مالیاتی

احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/04/01، به شرح زیر، از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برای اجرا ارسال می شود:

ماده 7 ماده (280) قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (%1) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوطه و سی درصد 30)%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود.

ماده 11 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید.

ماده 15  اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

 

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: 1401/05/29

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

شماره: 214/51547/د

تاریخ: 1401/08/18

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران

همان­ گونه که مطلع می­ باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می­رود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود.

نظر به این­که امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می­تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ­گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­ های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می ­شود هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم به درخواست­ های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

شماره: 200/51368/د

تاریخ: 1401/08/17

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 139211/ت58962هـ مورخ 1401/08/07 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح مقررات اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، موضوع تصویب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 1384/05/10 و تبصره ماده 28 تصویب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 به شرح زیر ارسال می گردد:

«در بند (الف) ماده (1) و بندهای (5) و (7) ماده (5) پس از عبارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد» الحاق می شود».

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/51330/د

تاریخ: 1401/08/17

ادارات کل امور مالیاتی

به‌ موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می‌شود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه‌ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور  نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/43

تاریخ: 1401/08/15

کد سند: س-م/ مواد 147-148/ 1401/ 43

 

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 90355/ت60068هـ مورخ 1401/05/29 هیأت محترم وزیران و ماده (6) آن به ترتیب زیر: «برای آن دسته از دستگاه­های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آن­ها به صندوق­ ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه­ های قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود»، برای اجرا ارسال می شود.

بنابراین مبالغ پرداختی دستگاه­های اجرایی و شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1401 کل کشور و پیوست های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یاد شده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می­گیرد.

 

داود منظور

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/1401/44

تاریخ: 1401/08/15

کد سند: م/ مواد 79، 147، 169، 219/ 1410 / 44

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه حسابرسی مالیاتی صورتحساب های مربوط به سواپ کالا، اشعار می دارد:

چنانچه در فرآیند سواپ کالا، حسب قرارداد معتبر صرفا مبدأ ارسال مقادیر مشخص از کالاهایی کاملا مشابه بین طرفین سواپ کننده تغییر کرده و کالاهای سواپ شده به خریدار کالای مشابه دیگر تحویل داده شود (صورتحساب صادر شده به نام دریافت کننده ­کالا نباشد)، به نحوی که نوع، حجم، وزن و آنالیز کالاهای سواپ شده کاملا یکسان باشند و در ضمن هیچگونه سرک نقدی از بابت اختلاف وزن، نوع یا ارزش کالاهای مزبور بین صاحبان کالاها دریافت یا پرداخت نشود، در این صورت سواپ کالا به شرح فوق حسب اسناد و مدارک مثبته (از جمله صورتحساب مرجع ایجاد سفارش سواپ کالا، برای صاحبان کالاهای اشاره شده) به عنوان معامله جدید دارای اثر مالیاتی (مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده) نخواهد بود. بدیهی است مرجع ایجاد و ثبت سفارش سواپ کالا با رعایت سایر مقررات قانونی مربوط، نسبت به کارمزد یا حق الزحمه دریافتی از طرفین سواپ کننده، حسب مقررات مربوطه در شمول مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

شایان ذکر است هرگونه مبادله کالا بین طرفین سواپ کننده که حائز شرایط مذکور به شرح فوق نباشد، مشمول رعایت قوانین و مقررات مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب به نام دریافت کننده کالا، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و انجام سایر تکالیف قانونی خواهد بود. همچنین طرفین قرارداد سواپ می بایست مطابق اطلاعات صورتحساب صادره (در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان)، فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم را تنظیم و ارائه نمایند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: 

مدت اجرا: مطابق دستورالعلمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/48955/د

تاريخ: 1401/08/09

ادارات کل امور مالياتي

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 133291/ت 60334هـ مورخ 1401/07/27 هيأت محترم وزيران درخصوص فهرست مواد و محصولات معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه ‌خام موضوع بند (ص) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي باشد، جهت اجرا ارسال مي‌شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 230/49206/د

تاريخ: 1401/08/09

مديران کل محترم امور مالياتي

در راستاي گسترش دامنه برون سپاري اخذ ماليات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمي، ايجاد زيرساخت لازم براي صدور برخط گواهي مالياتي براي املاک با کاربري هاي مختلف، در دستور کار سازمان قرار گرفت و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با به روز آوري سامانه مربوط، مرحله جديدي از اين طرح اجرايي شده است. در اين مرحله؛ امکان ارسال استعلام الکترونيکي براي نقل و انتقال قطعي و قطعي رهني املاک با کاربري‌هاي غير مسکوني غير تجاري (شامل اداري، آموزشي، صنعتي، کشاورزي و ….) فراهم شده است. بنابراين در حال حاضر محدوديت ارسال استعلام الکترونيکي صرفاً براي املاک تجاري برقرار است. شايان ذکر است چنانچه بر مبناي اظهار خريدار يا فروشنده، مشخص شود در مورد املاک غير مسکوني غير تجاري (اداري، آموزشي، صنعتي و….) وجوهي بابت حق واگذاري محل پرداخت شده است، دفتر اسناد رسمي مربوط مي بايست خريدار را جهت محاسبه و مطالبه ماليات حق واگذاري به اداره امور مالياتي ذيربط ارجاع نمايد.

علاوه بر گسترش کاربري هاي مشمول طرح برونسپاري، با انجام اصلاحاتي در سامانه و فرآيندهاي مربوط، موارد ذيل نيز به دامنه اجراي طرح افزوده شده و در اين موارد نيز امکان صدور برخط گواهي مالياتي فراهم شده است:

  • نقل و انتقال اعياني املاک (در مواردي که عرصه املاک منتقل نشده و صرفاً موضوع نقل و انتقال اعياني املاک است)
  • نقل و انتقال منضمات ساختمان (شامل انباري و پارکينگ)
  • تنظيم اسناد رهني (در مورد املاک با کاربري غير تجاري)
  • به منظور رفع ابهامات احتمالي و وحدت رويه، براي املاک اوقافي نيز گزينه مجزايي در سامانه ثبت در نظر گرفته شده است.

به پيوست آخرين ويرايش “راهنماي دفاتر اسناد رسمي براي استعلام گواهي مالياتي نقل و انتقال املاک”  ارسال مي‌‌‌شود. مقتضي است ضمن مطالعه دقيق راهنماي مذکور؛ هماهنگي‌هاي لازم با ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بعمل آمده و به منظور ارسال استعلام‌هاي نقل و انتقال املاک مذکور، آموزشهاي لازم به دفاتر اسناد رسمي ذيربط ارائه شده و پشتيباني لازم از سامانه الکترونيکي بعمل آيد.

گسترش دامنه برون سپاري استعلام الکترونيکي گواهي نقل و انتقال املاک موضوع ماده 187 ق.م.م شامل استعلام الکترونيکي مواردي نظير نقل و انتقال در قالب صلح، هبه، فسخ و اقاله و … در دست طراحي و پياده سازي است و زمان و ترتيبات اجرايي آن متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.

 

محمد تقي پاکدامن

معاون درآمدهاي مالياتي

شماره: 210/15859/ص

تاريخ:1401/08/03

 

مديران کل محترم امور مالياتي

 

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401/06/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، متضمن ابطال کلمه «مي تواند» در ماده 6 آئين نامه اجرايي بند (ش) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 115266/ت58791 هـ مورخ 1400/09/28  هيأت وزيران براي رعايت مفاد رأي مذکور،به پيوست ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

شماره: 210/15851/ص

تاريخ: 1401/08/03

مديران کل محترم امور مالياتي

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401/07/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن ابطال  عبارت «به استثناي ماست طعم دار» از نامه شماره 217/232/ص مورخ 1401/01/14 دفتر فني و مديريت ريسک مالياتي از تاريخ تصويب براي رعايت مفاد آن ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

ماره: 1401/1091440

تاريخ: 1401/08/01

 

بخشنامه هاي گمرکات اجرائي

پيرو بخشنامه شماره  281/1400/1482369  مورخ 1400/10/29 درخصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافيت ماليات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده، و پيرو ابلاغ نامه شماره 15763/232/ص مورخ 1400/11/16 سازمان امور مالياتي کشور طي شناسه اتوماسيون 10816995 درخصوص بارگذاري فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در تارنماي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir  و  با عنايت به مکاتبات متعدد اين دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهاي جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مطابق با حکم تبصره (1) بند (الف) ماده (9) قانون مزبور (به تفکيک فاقد توليد مشابه داخلي/ کمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار/ داراي توليد مشابه داخلي)، و به منظور جلوگيري از تأخير و توقف کالاهاي مرتبط با سلامت جامعه و جلوگيري از ضرر و زيان برخي صاحبان کالا در تعلق جرايم ماده (108) قانون امور گمرکي ناشي از عدم اطلاع آنها از نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاي وارده و اظهاري (عدم اطلاع از معافيت کامل يا معافيت 3% و پرداخت 6% يا عدم شمول معافيت و پرداخت 9% ماليات بر ارزش افزوده) در زمان تنظيم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نيز با توجه به اقدام غير منتظره سازمان ياد شده و بدون اطلاع اين دفتر در درج کامنت بابت ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي موضوع جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده و در نتيجه سردرگمي گمرکات اجرايي و کارشناسان و مسئولين بررسي کننده اظهارنامه، نحوه اقدام در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي مزبور تا اطلاع ثانوي به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

الف- لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي:

1- چنانچه کالاي وارده اظهاري در فهرست بارگذاري شده سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود باشد به شرح ذيل اقدام گردد:

الف- در صورت درح کامنت «فاقد توليد مشابه داخلي» از سوي سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافيت کامل نه درصد (%9) مي گردد.

ب- در صورت درج کامنت «کمبود توليد داخل نسب به نياز بازار»، کالا مشمول پرداخت ماليات و عوارض به نرخ سه در صد (%3) و معافيت شش درصد (%6) مي باشد.

ج- در صورت درج کامنت «داراي توليد مشابه داخلي» کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) ماليات و عوارض بوده و مشمول معافيت نمي باشد.

2- چنانچه کالاي وارده اظهاري در فهرست بارگذاري شده سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف نظر از هر گونه اعلام نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به نرخ نه درصد (%9)مي باشد.

ب) انواع دارو و واکسن انساني:

در مورد انواع دارو و واکسن انساني مطابق روال گذشته قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو به شرح ذيل اقدام گردد:

1- در صورت درج کامنت «فاقد توليد مشابه داخلي» از سوي سازمان غذا و دارو، کالا مشمول معافيت کامل نه درصد (%9) مي گردد.

2- در صورت درج کامنت «کمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار»، کالا مشمول پرداخت ماليات و عوارض به نرخ سه درصد (%3) و معافيت شش درصد (%6)  مي باشد.

4- در صورت درج کامنت «داراي توليد مشابه داخلي»، کالا مشمول پرداخت نه درصد (%9) ماليات و عوارض بوده و مشمول معافيت نمي باشد.

-بديهي است به محض دريافت فهرست کالاهاي مشمول جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده بر اساس حکم تبصره (1) ذيل آن، مراتب به اطلاع گمرکات خواهد رسيد.

-ضمناً به پيوست آخرين فايل برگرفته از تارنماي سازمان امور مالياتي کشور به آدرس www.intamedia.ir در مورد کالاهاي لوازم مصرفي درماني جهت بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

علي وکيلي

مدير کل دفتر واردات

شماره: 200/46406/د

تاريخ: 1401/07/30

مديران کل محترم امور مالياتي

پيرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگي بدهي‌هاي مالياتي موضوع تبصره ماده 130 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394 مقرر مي‌دارد:

حسب موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، آن دسته از بدهي‌هاي مالياتي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل ميليون ريال براي هر مودي بخشوده شده است. هم‌چنين بخشودگي جرايم موديان مزبور تا صددرصد به مديران کل محترم امور مالياتي ذي‌ربط تفويض مي‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي نسبت به اختتام پرونده موديان با شرايط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پايان آذر ماه طبق فرم اکسل پيوست (ارقام به ريال و از هرگونه تغيير در فرم پيوست خودداري گردد) به معاونت درآمدهاي مالياتي اعلام نمايند.

شايان ذکر است مودياني که بدهي مالياتي سال‌هاي قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل ميليون ريال باشد در صورت پرداخت بدهي مالياتي مازاد بر سقف مزبور از شرايط ياد شده بهره‌مند خواهند شد.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 200/15519/ص

تاريخ: 1401/07/27

 ادارات کل امور مالياتي

پيـرو نامه شمـاره 12234/200/ص مـورخ 1400/10/26، به پيوست فهرست شرکت‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري توليد نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پايان سال 1400 موضوع نامه شماره 90264/11 مورخ 1401/07/06 معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، براي اجرا با رعايت ساير مقررات مربوطه ارسال مي‌شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره: 268/46077/د

تاريخ: 1401/07/27

مديران کل محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي استانها

با عنايت به اينکه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس از تاريخ 1401/08/01 در راستاي اجراي قانون پايانه­هاي فروشگاهي و سامانه موديان، ملزم به صدور و ارسال صورتحساب الکترونيکي شده اند و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/خدمات در صورتحساب­هاي صادره توسط موديان موردنظر، سامانه­اي جهت دريافت فايل شناسه کالا/خدمات به همراه نرخ ماليات بر ارزش افزوده توسط اين مرکز طراحي و پياده­سازي گرديد، اين سامانه در نشاني هاي:

stuffid.tax.gov.ir و tax.gov.ir   قسمت “سامانه عمليات الکترونيکي مالياتي”،   بخش “ساير خدمات الکترونيکي” قرار داده شده است.

لازم به ذکر است که هر کالا/ خدمت داراي يک شناسه کالا/خدمت اختصاصي مي­باشد، در صورت فقدان شناسه کالا/ خدمت اختصاصي مي­توان از شناسه کالا/خدمت عمومي آن جهت درج در صورتحساب الکترونيکي استفاده نمود. با عنايت به اهميت موضوع خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاع رساني لازم به شرکت­هاي فراخوان شده در اين خصوص انجام گردد.

 

محمد برزگري

رئيس مرکز تنظيم مقررات، نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان

شماره: 270/46250/د

تاريخ: 1401/07/27

اداره امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي استانها

همانطور که آگاهي داريد در راستاي اجراي تبصره 4 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقي را که طي پنج ‌سال فاقد فعاليت تلقي مي‌ شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاريخ اعلام سازمان امور مالياتي کشور ثبت هر گونه تغييرات در مورد اين اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالياتي از سازمان امور مالياتي کشور کند.

لذا با توجه به تغيير رويه رفع محدوديت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م. ابزار جديدي در سامانه مديريت اطلاعات ثبت نام (به آدرس management.tax.gov.ir) طراحي و با شماره مجوز 122 در اختيار کاربران ادارات قرار گرفته است. پس از ارسال درخواست رفع محدوديت در درگاه ملي خدمات الکترونيک توسط مؤديان، همکاران ادارات مي توانند در سامانه مذکور در بخش مديريت سيستم کارتابل مرتبط با رفع محدوديت تبصره 4 ماده 186 ق.م.م را مشاهده و موافقت/عدم موافقت خود را مبني بر رفع محدوديت درخواست عنوان شده اعلام نمايند.

همچنين جهت سهولت دسترسي به ابزار مذکور، همکاران مي توانند پس از جستجوي مؤدي مورد نظر از طريق جستجوي هوشمند، در شناسنامه سيستمي نيز به اين ابزار دسترسي داشته باشند، در اين قسمت امکان رفع محدوديت توسط ادارات  بدون اينکه مؤدي درخواست خود را ثبت نموده باشد وجود دارد.

شايان ذکر است با توجه به اينکه مسئوليت اعمال رفع محدوديت، به عهده کاربر اعمال کننده مي باشد، در صورت وجود مستندات اخذ مفاصاحساب مالياتي آنها را در شناسنامه مودي و در قسمت اسناد پيوست شده در قسمت پرونده/اسناد قرار داده و توضيحات لازم در اين خصوص مي بايست در قسمت پيام ها/يادداشت ها ثبت نمايند.

 

افشين خدامرادي

معاون فناوري هاي مالياتي

شماره:210/15429/ص

تاريخ: 1401/07/27

مديران کل محترم امور مالياتي

تصوير دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401/06/08 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن ابطال قسمتي از بند 10 ضوابط اجرايي موضوع بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور (ابلاغي به شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزير امور اقتصادي و دارايي)  از تاريخ تصويب براي رعايت مفاد  رأي ياد شده، به پيوست ارسال مي‌شود.

سعيد توتونچي ملکي

معاون حقوقي و فني مالياتي

شماره: 200/15517/ص

تاريخ: 1401/07/27

ادارات کل امور مالياتي

به پيوست تصوير آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون واگذاري مالکيت مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب موضوع تصويب نامه شماره 83870/ت59363 مورخ 1401/05/19 هيأت محترم وزيران براي اجرا ابلاغ مي شود.

بر اساس ماده 11 آيين نامه اجرايي مذکور، ماليات ارزش اموال و دارايي هاي انتقال يافته به شرکت ‌هاي آب و فاضلاب استاني از متوليان قبلي و همچنين از محل طرح هاي عمراني غيرانتفاعي و نيز مبلغ حاصل از اجراي ماده (33) قانون در مورد طرح هاي عمراني انتفاعي که به شرکت آب و فاضلاب استاني منتقل شده يا مي شود، با نرخ صفر محاسبه مي شود.

داود منظور

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در راستای اجرای حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر « کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف می باشند» و با توجه به جلسه مورخ 1401/04/14 فی مابین نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به منظور رفع ابهام و تسهیل اجرای حکم قانونی مزبور در عملکرد سال 1401، موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت:

الف- تعاریف

1- طرح (پروژه) زودبازده: فعالیت ها، طرح ها و پروژهایی که در حوزه های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی (آب و برق)، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان انجام می شود (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

2- پروژه عام المنفعه: فعالیت ها، طرح ها و پروژه هایی که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می شود از قبیل مسجد، خانه بهداشت، مدرسه، خانه معلم، راه روستایی، آبرسانی و بخش های راه و آب و مسکن. (بند (ت) ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

3- گروه جهادی: مجموعه ای منسجم از افراد داوطلب مردمی است که برای کمک به رفع فقر و محرومیت در روستاها و مناطق محروم مجاهدت می نمایند. این جهادگران به موجب ماده (13) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب سال 1370 « در زمان اردوی جهادی» بسیجی محسوب می شوند و مرجع صدور مجوز تشکیل، فعالیت، سازمان دهی، هدایت و نظارت بر آنها، بسیج سازندگی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد و فعالیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان گروه جهادی ممنوع است . (ماده (2) طرح اصلاح قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی).

4- مناطق محروم و کم برخوردار: شهرستان ها، بخش ها و دهستان های کمتر توسعه یافته، محروم و کم برخوردار موضوع (جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و بند (ذ) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 منطبق با آخرین فهرست تصویب شده توسط هیات وزیران.

ب- فرآیند اجرایی

1- با عنایت به ماده (3) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی به عنوان متولی اجرای طرح ها و پروژهای زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر (صرفا تا قبل از راه اندازی سامانه مودیان) می باشد.

2- سپاه پاسداران انقلاب  اسلامی(ذی حسابی سپاه)، متولی تأیید و معرفی طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه، موضوع حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

3- صورتحساب های مربوط به خرید کالاها و خدمات کلیه طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه در سراسر کشور، می بایست به نام سازمان بسیج سازندگی صادر شود.

تبصره : با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا صورتحساب های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود.

4- سازمان بسیج سازندگی موظف است هنگام خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلق به آن را که توسط مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب های صادره درج و مطالبه شده است پرداخت نماید.

5- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط سازمان بسیج سازندگی بابت خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده بنابه درخواست سازمان یاد شده و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ارائه اسناد و مدارک مثبته و بررسی آنها توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط و با رعایت و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و تبصره های آن و دستورالعمل شماره 200/1401/525 مورخ 1401/02/21 قابل استرداد می باشد.

-6سایر فعالیت های سازمان بسیج سازندگی که در راستای انجام طرح ها و پروژه های زودبازده و عام المنفعه موضوع حکم  قانونی صدرالاشاره نباشند، از چارچوب این تفاهم نامه خارج بوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

 

        سرلشکر پاسدار حسین سلامی                                                       داود منظور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی                        رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/1401/42

تاریخ: 1401/07/27

کد سند: الف-س/ قانون بودجه سال 1401/ 1401 / 42

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

به منظور تسهیل فرآیند اجرایی حکم بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر «کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار شهری و روستایی اجراء می شود از پرداخت هرکونه مالیات و عوارض معاف می باشند»، به پیوست تصویر تفاهم نامه منعقده فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخصوص نحوه اجرای حکم مذکور جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: –

مدت اجرا: پایان سال 1401

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 212/45921/د

تاریخ: 1401/07/26

مدیران کل محترم امور مالیاتی تهران

 

به پیوست تصویر نامه شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید برعدم ورود محاکم قضایی به پرونده ­های مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و… ارسال می ­گردد خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم بعمل آید.

 

حسین تاجمیر ریاحی

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

شماره 268/15390/ص

تاریخ 1401/07/26

 

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره 268/15391/ص

تاریخ 1401/07/26

 

 مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

به موجب ماده (26) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، نخستین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای «شرکت دیان همراه فردا» به شماره ثبت 590139 در تاریخ 1401/07/26 به منظور ارائه خدمات در حوزه مشاوره‌های مالیاتی، فنی و غیر مالیاتی صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان می‌توانند از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه‌ مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری‌های بعمل آمده مطلع نمایند.

 

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره 268/15393/ص

تاریخ 1401/07/26

مدیران محترم شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

 

با عنایت به پیاده سازی نظام یکپارچه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اجرای مصوبات مراجع قانونی ذیربط درخصوص ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی در فصل پاییز سال 1401 (1401/08/01) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و درخواست های مکرر آن شرکت ها برای برگزاری جلسات فنی و کارشناسی، جلساتی با هدف رفع ابهامات احتمالی و پاسخ به اشکالات در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال جاری بصورت منظم، برنامه ریزی و بر‏گزار گردید.

این مرکز با امید به ثمربخش بودن و تسهیل گری جلسات در اجرای این پروژه ملی، خاطر نشان می سازد شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز تا این تاریخ به شرح ذیل، در تمامی مراحل پیاده سازی، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به عنوان بازوی توانمند سازمان امور مالیاتی کشور در کنار شما خواهند بود:

 1- شرکت معتمد داده کاوی اول سام (مجوز نوع اول)

 2- شرکت داده پردازی کیسان (مجوز نوع اول)

 3- شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع دوم)

 4- شرکت دیان همراه فردا (مجوز نوع سوم)

شایان ذکر است، با هدف تسهیل اتصال و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص مشمول به سامانه مودیان، فایل بسته های توسعه نرم افزار (SDK) به دو زبان برنامه نویسی JAVA و C#.NET تولید شده که فایل های مذکور به همراه راهنمای آنها و همچنین سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و پیوست های آن در پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آئین نامه ها و دستورالعمل ها قابل بهره برداری می باشد.

محمد برزگری

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شماره: 230/45026/د

تاریخ: 1401/07/24

 

مدیرکل محترم امور مالیاتی 

پیرو نامه شماره 230/11763/د مورخ 1401/03/01 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد پنج برگ فهرست مربوط به (136) مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (پیوست نامه شماره 122/113686 مورخ 1401/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار) و یک برگ فهرست مربوط به (33) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1401/01/08 لغایت 1401/06/31 (پیوست نامه شماره 122/112867 مورخ 1401/07/07)، ارسال می‌شود.

مقتضی است ادارات­ کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ تائیدیه­های مذکور، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 1399/05/29 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) قانون مزبورکه طی دستورالعمل شماره 200/99/521 مورخ 1399/10/14 ابلاغ شده است، اقدام لازم را معمول نمایند.

 

محمد تقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 200/1401/38

تاریخ: 1401/07/23

ادارات کل ماور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره 210/15107/ص

تاریخ 1401/07/23

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401/06/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره: 200/1401/40

تاریخ: 1401/07/23

کد سند: م/ تصبره ماده 130/ 1401/ 40

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود:

 -1مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد .

 -2مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 

تاریخ اجرا: 1401/07/04

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 200/1401/39

تاریخ: 1401/07/23

ادارات کل امور مالیاتی

درخصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

1- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط حاصل از فعالیت های تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری، برای عملکرد سال 1400 با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر الحاقی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا می باشند.

2- کلیه اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1400 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1400 امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1400 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.

3- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود.

هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از مفاد بند مذکور برخوردار می گردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیرواقعی نخواهد بود.

4- کاهش نرخ مذکور صرفا درخصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص موردنظر از جمله فعالیت های معدنی، خدماتی، اجاره و … نخواهد بود.

5- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا می باشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوق الذکر می بایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1400

مدت اجرا: عملکرد سال 1400

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره 1401/1032217

تاریخ 1401/07/20

پیرو بخشنامه شماره 151/1401/754995 مورخ 1401/05/31 درخصوص ابلاغ فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست تصویر نامه شماره 305/11634د مورخ 1401/06/27 دفتر بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر:

«سایر فرآورده های آرایشی پوست و مو فاقد رنگ و سایر فرآورده های صاف کننده، فر کننده و کراتینه کننده مو فاقد تیو کلیکولیک اسید، مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت نمی باشند.»، جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

– شایان  ذکر است کالاهایی که مشمول نرخ 36% مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (پ) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، با رعایت سایر مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های این دفتر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، مشمول نرخ نه درصد (9%) مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون یاد شده بوده و مستثنی بودن کالا از فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت به مفهوم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

 

علی وکیلی

مدیرکل دفتر واردات

شماره: 200/1401/37

تاریخ: 1401/07/19

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، موضوع مصوبه شماره 101061/ت60172هـ مورخ 1401/06/12 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: از تاریخ لازم الاجراشدن قانون جهش تولید دانش بنیان (1401/03/21)

مدت اجرا: 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

شماره: 230/44149/د

تاریخ: 1401/07/19

ادارات کل امور مالیاتی

 با عنایت به عملیاتی شدن دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ 1401/04/25 موضوع ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، بر مبنای اختیارات حاصل از ماده (6) دستورالعمل مذکور و با توجه به محدودیت‌ زمانی مذکور در ماده (246) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ اوراق مذکور، قاعده ذیل در خصوص اوراق دعوت به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعمال شده است:

«چنانچه فاصله بین صدور برگه دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی تا زمان تشکیل جلسه هیأت، کمتر از (25) روز باشد، برای اطمینان از رعایت مهلت تعیین شده در ماده (246) ق.م.م، برگه  مذکور به طور کلی وارد فرآیند ابلاغ الکترونیکی نشده و می‌بایست به صورت فیزیکی به مودیان مربوط ابلاغ شود. لذا صرفا برای آن دسته از برگه های دعوت به هیات که فاصله صدور آنها تا زمان تشکیل هیات کمتر از (25) روز است، امکان چاپ و ابلاغ فیزیکی برگه از لحظه صدور آن برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم می‌باشد.»

با عنایت به اهمیت موضوع، ضروری است مراتب به نحو مقتضی به همکاران ذیربط اطلاع‌ رسانی گردد تا در مورد آن دسته از اوراق دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی که مشمول مقررات فوق می شوند، اقدام لازم و به موقع جهت ابلاغ فیزیکی برگه ها انجام پذیرد.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 210/14855/ص

تاریخ: 1401/07/19

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

  به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی