مشاوره مالیاتی

موسسه حسابداری (شرکت حسابداری) حسابداران تراز محور خدمات مشاوره مالیاتی آنلاین و رایگان به مشتریان خود ارائه می‌دهد. این خدمات مشاوره شامل مشاوره مالی و مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، بیمه‌ای، حقوق و دستمزد، مشاوره در زمینه راه‌اندازی سیستم مالی مناسب و … است.

واحدهای تجاری، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و موسسات به منظور بهبود بخشیدن به سیستم مالی و همچنین ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی خود می‌توانند از کارشناسان متخصص این موسسه مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و رایگان بگیرند.

مشاوره مالیاتی آنلاین و رایگان

برخی از مشاوره‌های موسسه حسابداران تراز محور به شرح زیر است:

مشاوره حسابداری:

 • مشاوره مالياتي، برنامه‌ريزي مالياتی و موضوعات مربوط به بيمه های اجتماعی و پيگيری و حل و فصل مسائل معوقه
 • مشاوره مالی مربوط به شرکت‌ها و مشارکت‌ها اعم از پروژه‌های در جريان و يا در مراحل اوليه
 • مشاوره در زمينه حسابداری مديريت، تهيه بودجه و پيش بيني نقدينگی، بررسي کارآيی و ميزان سود (زيان) دهي هر يک از محصولات توليدی شرکت‌ها
 • مشاوره حقوقی در زمينه مقررات قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه
 • اداره امور تصفيه شرکت‌ها و مشاوره در زمينه های مربوطه

مشاوره مالیاتی و بیمه ای:

 • مشاوره در خصوص کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکت‌ها و موسسات
 • مشاوره در خصوص تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه تحریر دفاتر
 • مشاوره در خصوص تهیه صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورت‌های مالی تلفیقی گروه شرکت‌ها طبق ضوابط و استانداردهای ملی
 • مشاوره در خصوص تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی
 • اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکت‌ها
 • مشاوره در خصوص تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مالی و کنترل داخلی
 • مشاوره در خصوص انجام انواع خدمات حسابرسی داخلی
 • ارائه مشاوره و راهکارهای بیمه ای
 • ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی