مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس یکی از بهترین برنامه‌هایی بود که دولت سیزدهم می‌توانست هم در راستای کاهش شکاف طبقاتی قدمی بردارد و هم درآمد قابل توجهی را برای خود ایجاد کند. منبع: خبرفوری