تسنیم نوشت : گمرک ایران در بخشنامه جدیدی اعلام کرد، نرخ مالیات ارزش افزوده واردات انواع دانه های روغنی ( دانه سویا، دانه گلرنگ و دانه کلزا ) و روغن خام سویا ، آفتابگردان ، کلزا و روغن پالم از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش یافته است.