ایرنا نوشت: حال باید منتظر ماند و دید آیا پس از مداخله کمیسیون تلفیق، اقدام نمایندگان در این بند اصلاح می‌شود یا مجلس همچنان به دست و دلبازی مالیاتی برای کاخ‌نشینان اصرار می‌ورزد.