معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در خصوص استفاده از کارت‌خوان در مطب ها و پرداخت مالیات جامعه پزشکی، توضیحاتی ارائه داد.