ایسنا نوشت:مالیات بر عایدی سرمایه مشمول برخی از خانه‌ها می‌شود.