ایسنا نوشت: آمارها نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی دولت از صاحبان خودروها و همچنین خانه‌های لوکس ناچیز بوده است، به طوریکه این مالکان در ۸ ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.