رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی از مزایده ۶۷۱ دستگاه ‌خودرو بابت وصول معوقات مالیاتی‌ یک بدهکار کلان خبر داد.