یک اقتصاددان در واکنش به پیشنهاد معافیت مالیاتی ۳ میلیون از اصناف، می‌گوید: اگر چنین اتفاقی بیفتد، این یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه تصمیم سیاسی است. در واقع قرار است با این تمهیدات، یک‌سری افراد را به گفته نماینده مردم قم، نظام‌دوست کرد.