یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: اگر لایحه بودجه دولت بدون توجه به افزایش کسری بودجه تنظیم شود، می‌تواند برای همین سه ماه پایان سال هم التهاب را بیشتر کند.